Hoffmann-Piotrowska, E. (2020). Adam Mickiewicz − domniemany czytelnik dramatu „Ksiądz Marek” Słowackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 10 (13), 35-50. https://doi.org/10.32798/pflit.560