Bystrzak, M. (2021). Słowacka post-przeszłość po 1918 roku. Kilka uwag wstępnych. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 81-92. https://doi.org/10.32798/pflit.556