Majerek, R. (2021). Rok 1989 w literaturze słowackiej – problematyczna cezura. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 93-106. https://doi.org/10.32798/pflit.555