Kostecka, W., Leszczyński, G., & Skowera, M. (2021). Kamienie milowe w dziejach polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej. Leśmian – Korczak – Brzechwa. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 203-222. https://doi.org/10.32798/pflit.544