Pietras, W. (2021). Wers na pograniczach wersologii. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 259-273. https://doi.org/10.32798/pflit.541