Horeczy, A. (2021). Początki humanizmu w Polsce – problemy z cezurą. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 31-43. https://doi.org/10.32798/pflit.536