Cieślak, R. (2019). Italia jako doświadczenie wzrokowe. Pochwała podróży i odkrywanie obrazów w poezji Zbigniewa Herberta. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 57(2), 237-255. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/318