Budrewicz, T. (2019). Polscy rycerze krzyża we Włoszech w XIX wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 57(2), 115-134. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/310