Jeż, T. (2021). O (nie)przydatności cezury roku 1600 w historii muzyki. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (11 (14), 45-58. https://doi.org/10.32798/pflit.254