Drzewiecka, E. (2014). Dystopia w warunkach ponowoczesności? Przypadek bułgarski. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 435-453. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/225