Nabiałek, M. (2014). Teatr wyobrażony. Funkcja dystopii w „Śnie srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 345-362. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/220