Rot-Buga, E. (2014). „Szczęśliwe niegdy ruskie [.] kraje” − Józefa Bartłomieja Zimorowica wizja Arkadii spopielonej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 307-332. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/218