Jędrzejewski, T. (2014). Dystopia miejska w twórczości Czesława Miłosza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 291-304. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/217