Kudyba, W. (2014). Złe miejsca w poezji Jana Polkowskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 279-290. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/216