Pająk, P. (2014). Ojczyzna i siedziba Drakuli, czyli złe miejsce w Europie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 239-261. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/214