Obremski, K. (2014). Bezgrzesznie grzeszna Rzeczpospolita jako „złe miejsce”: Jan Stanisław Jabłonowski, „Skrupuł bez skrupułu w Polsce”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 229-238. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/213