Michalski, P. (2014). Dystopie Philipa Larkina. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 177-192. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/210