Makuch, D. (2014). Stefana Buszczyńskiego „Rękopis z przyszłego wieku” − granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 159-176. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/209