Abramowicz, M. (2014). Aksjologiczny wymiar przestrzeni w starofrancuskiej literaturze dworskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 127-139. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/207