Linde-Usiekniewicz, J., & Nalewajko, P. (2014). [Dialog i komentarze narracyjne w prozie: opowiadanie Gabriela Garcíi Márqueza “Buen viaje, señor presidente” i jego polskich tłumaczeniach]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 109-126. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/206