Kowalczuk, U. (2014). „Dzieci” Bolesława Prusa, czyli „robota nad wolnością”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 69-83. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/204