Górska-Szkop, B. (2014). Magazyny osobliwości w powieściach Karola Dickensa i Bolesława Prusa. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (4(7), 47-67. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/203