Wierzejska, J. (2015). „Europa zjednoczy się w rybie”. Uwagi o rzekach w twórczości Jurija Andruchowycza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 533-550. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/200