Szargot, M. (2015). Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 521-532. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/199