Samsel, K. (2015). Rzeki w „Królu-Duchu”. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 479-505. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/196