Ławski, J. (2015). Rzeka w czarnoromantycznym imaginarium: „Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 455-478. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/195