Budrewicz, A. (2015). [Rzeka miejska u Dickensa, Dostojewskiego i Prusa]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 407-425. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/192