Wójcik, T. (2015). Wisła Czesława Miłosza (widzenia poetyckie). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 393-404. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/191