Krysowski, O. (2015). Nil SÅ‚owackiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 357-375. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/189