Kalinowski, D. (2015). Odra − rzeka życzeń. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 335-356. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/188