Bobilewicz, G. (2015). Rzeka Wołga w rosyjskim malarstwie pejzażowym XIX i początku XX wieku. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 291-311. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/186