Rudkowska, M. (2015). Fotel Kraszewskiego. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 253-269. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/184