Bąk, M. (2015). „Nie ma, nie ma wody na pustyni”? Symbolika rzeki w poezji Teresy Podemskiej-Abt. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 217-230. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/182