Wróbel, Łukasz. (2015). Na wodach wielkich i niespokojnych. Wokół metaforyki akwatycznej i nautycznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 185-199. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/180