Kwapisz, J. (2015). [Odcyfrowując “Ne Luscinia Segnior”]. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 167-182. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/179