Wierzbicka-Trwoga, K. (2015). Epigramatyka barokowa w świetle analizy logicznej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 135-148. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/177