Kowalczyk, A. (2019). Znachorka i wiedźma Orzeszkowej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 107-120. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/175