Samborska-Kukuć, D. (2015). Henryka Sienkiewicza obrazy nagości. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (5(8), 73-105. Pobrano z https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/174