Leszczyński, G. (2019). „Wojnę domową śpiewam więc i głoszę” − wojnę na księgi, indeksy i katalogi. O rząd młodych dusz. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 217-229. https://doi.org/10.32798/pflit.131