Starownik, A. (2019). Profile Chrystusa w „Albumie Orbis” Norwida. Wstępne rozpoznanie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 97-113. https://doi.org/10.32798/pflit.123