Borysowska, A. (2019). Z kolekcji domowych do zbiorów publicznych – księgozbiory pisarzy w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 83-96. https://doi.org/10.32798/pflit.122