Bobilewicz, G. (2019). Alternatywne biblioteki w przestrzeni publicznej współczesnych miast świata (od natury do kultury). Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 55-68. https://doi.org/10.32798/pflit.120