Bernacki, P. (2019). Literackie żywe biblioteki a ich rzeczywiste odpowiedniki. Analiza wybranych przykładów. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 43-54. https://doi.org/10.32798/pflit.119