Glinianowicz, K. (2019). Ruska miłość w czasach autonomii galicyjskiej, czyli o romansach w bibliotekach greckokatolickiego duchowieństwa. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, 9(12) cz.2, 29-40. https://doi.org/10.32798/pflit.118