Bielak, A. (2019). „Impresa: Calando poggiando”, „Krótkość żywota” i „Na toż” Daniela Naborowskiego jako parafrazy tetrastychów Pierre’a Matthieu i Claude’a Guicharda. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.2), 13-28. https://doi.org/10.32798/pflit.116