Augustynowicz, C. (2019). Między zawłaszczeniem a rywalizacją: kilka uwag na temat pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej w najnowszej historiografii angloamerykańskiej i niemieckiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 163-174. https://doi.org/10.32798/pflit.115