Falski, M. (2019). Kto ma prawo decydowańá? Pula i problem demilitaryzacji przestrzeni miejskiej. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 135-148. https://doi.org/10.32798/pflit.113