Kowalska-Nadolna, U. (2019). Czy doświadczanie historii jest możliwe? Między “ciemną turystyką” a “przedsiębiorstwem Holokaust”. Przypadek Terezína. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 123-134. https://doi.org/10.32798/pflit.111