Soukopová, B. (2019). Praga – narodowa lektura przestrzeni. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 111-121. https://doi.org/10.32798/pflit.110