Sosnowska, D. (2019). Święty Jan pod Skałą: święte miejsce i jego skonfliktowane tradycje. Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo, (9(12) cz.1), 97-110. https://doi.org/10.32798/pflit.109